Sjenice

Ovisno o potrebi, sjenice izrađujemo od drveta ili čelika. Koristimo drvo četinjača (smreka, jela). Kod pergola ili konstrukcija koje su izložene kiši, moguća je upotreba ariša ili drugih vrsta koje su otpornije na vremenske uvjete. Kod potrebe za premošćivanjem većih raspona, koriste se lamelirane ravne ili lučne grede ovisno o idejnom rješenju.

Kako su sjenice uglavnom jedinstvene, mogućnost vezanja za podlogu, vrsta pokrova i sam dizajn i izgled variraju te je broj mogućih izvedbi gotovo neograničen. Nakon izlaska na teren i okvirnog dogovora, izrađuje se 3D idejno rješenje oko kojeg se vrše moguće izmjene i dodaci u dogovoru s investitorom. Nakon toga se kreće u realizaciju.